Algemene voorwaarden

 • De behandelaar is een integratief Kindertherapeut
 • Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders, werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind
 • Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie, is de therapeut gehouden aan geheimhoudingsplicht. In de oudergesprekken bespreekt de kindertherapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met ouders besproken na toestemming van het kind. De kindertherapeut is namelijk gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode
 • De ouders/verzorgers gaan akkoord met de tariefstelling van €90,- per uur
 • Een kindsessie of oudergesprek duurt een uur. Een intakegesprek duurt een uur tot anderhalf uur
 • Vóór aanvang van de therapie dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt
 • Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 48 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd van de afspraak in rekening gebracht. Zie verder de betalingsvoorwaarden
 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. Als u behoefte heeft aan uitgebreidere verslaglegging door de therapeut wordt hiervoor het uurtarief gerekend.
 • Het is mogelijk om een kijkje te komen nemen in de speelkamer en kennis te maken. Dit bezoek duurt 30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even een afspraak maken van tevoren
 • Uw kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouders dient u ervoor te zorgen dat uw kind voldoende weet over de therapie. Deze site kent een kinderpagina, dat u en uw kind daarbij kunnen gebruiken
 • Er is geen wachtruimte: dat betekent dat u uw kind brengt en na een uur weer ophaalt

Algemene betalingsvoorwaarden:

•  De behandelaar is een integratief Kindertherapeut
•  Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders, werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind
•  Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie, is de therapeut gehouden aan geheimhoudingsplicht. In de oudergesprekken bespreekt de kindertherapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met ouders besproken na toestemming van het kind. De kindertherapeut is namelijk gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode
•  De ouders/verzorgers gaan akkoord met de tariefstelling van €90,- per uur
•  Een kindsessie of oudergesprek duurt een uur. Een intakegesprek duurt een uur tot anderhalf uur
•  Vóór aanvang van de therapie dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt
•  Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 48 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd van de afspraak in rekening gebracht. Zie verder de betalingsvoorwaarden
• De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. Als u behoefte heeft aan uitgebreidere verslaglegging door de therapeut wordt hiervoor het uurtarief gerekend

•  Het is mogelijk om een kijkje te komen nemen in de speelkamer en kennis te maken. Dit bezoek duurt 30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even een afspraak maken van tevoren
•  Uw kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouders dient u ervoor te zorgen dat uw kind voldoende weet over de therapie. Deze site kent een kinderpagina, dat u en uw kind daarbij kunnen gebruiken
•  Er is geen wachtruimte: dat betekent dat u uw kind brengt en na een uur weer ophaalt

 • Een intakegesprek duurt 60 tot 90 minuten
 • Een kindsessie of tussentijds oudergesprek duurt 60 minuten
 • Een kindsessie of oudergesprek kost €90,- per uur
 • Een observatie of gesprek op school duurt 1 tot 2 uur en kost eveneens €90,- per uur (excl. reistijd en reiskosten)
 • De ouders van de cliënt ontvangen en betalen de nota aan de therapeut. Aan het einde van de maand ontvang u een nata van de sessies van die maand. Dit bedrag kan u overmaken naar de bankrekening van de therapeut

Algemene betalingsvoorwaarden:

•  Een intakegesprek duurt 60 tot 90 minuten
•  Een kindsessie of tussentijds oudergesprek duurt 60 minuten
•  Een kindsessie of oudergesprek kost €90,- per uur
•  Een observatie of gesprek op school duurt 1 tot 2 uur en kost eveneens €90,- per uur (excl. reistijd en reiskosten)
•  De ouders van de cliënt ontvangen en betalen de nota aan de therapeut. Aan het einde van de maand ontvangt u een nota. Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van de therapeut

Gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd: per telefoon (eventueel voicemail) of per email.
Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht.

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van u. Dan hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 103265R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu).

Copyright
© Copyright Praktijk Stralend! 2016. Alle rechten voorbehouden.
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (praktijkstralend.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Praktijk Stralend

‘Een glimlach bereikt plekken die moeilijk bereikbaar zijn.’
Steve Wilson

Praktijk Stralend

Cremerstraat 390
3532 BS Utrecht
06-17808306
rosalie@praktijkstralend.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

© 2016 Praktijk Stralend — All Rights Reserved.

DESIGNED BY STUDIO VERT