Het verloop

Aanmelding

Als ouders/verzorgers kunnen jullie je kind direct aanmelden. Het handigst is om dit telefonisch te doen. Het kan ook via het aanmeldformulier. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Na aanmelding stuur ik jullie een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek met beide ouders, waarbij jullie kind nog niet aanwezig is, is er alle ruimte om te vertellen over jullie ervaringen en zorgen rondom jullie kind en wat jullie je kind zo gunnen.

Kindsessies

Na de intake volgen vijf sessies met jullie kind. Allereerst gaat het erom dat ik een goed contact opbouw met jullie kind. Via spel, gesprek en andere creatieve middelen verken ik samen met jullie kind zijn of haar denk- en leefwereld. Jullie kind wordt gestimuleerd om in een veilige, liefdevolle omgeving aan te geven waar hij of zij het meest last van heeft, wat zijn of haar wensen zijn en wat hij of zij nodig heeft om de gewenste situatie te bereiken. Ook kijken we welke kwaliteiten het kind nu al in zich heeft om de klacht aan te pakken. Vaak zijn deze wekelijkse sessies zo vol aandacht dat het jullie kind meer positiviteit en zelfvertrouwen geeft.

Oudergesprek

Na vijf sessies volgt een oudergesprek. Hierin wordt besproken welke veranderingen en ervaringen jullie de afgelopen periode hebben bemerkt. Ook bespreken we wat ik samen met jullie kind heb onderzocht: waar hij of zij zelf last van heeft, wat jullie kind wil bereiken en wat er nodig is om dit te bereiken. We bespreken hoe jullie als ouders voor jullie kind een hulpbron kunnen zijn. Ouders zijn heel belangrijk in de steun en begeleiding van hun kind. Een positieve samenwerking met elkaar heeft een positief effect op het succes van de therapie.

Soms kan naast de wekelijkse sessies een observatie in de klas of overleg met andere betrokkenen rond jullie kind, zoals een leerkracht, huisarts of andere specialisten nuttig zijn.

Voortgangs- en evaluatiegesprek

Om de drie tot zes sessies volgt een oudergesprek waarin het proces en de voortgang besproken wordt. In deze oudergesprekken krijgen jullie vaak (her)nieuw(d) zicht op jullie kind en de situatie en je leert hoe je je kind zo optimaal mogelijk kunt steunen en begeleiden. Er zijn kinderen die al snel een verandering laten zien en er zijn kinderen die wat meer tijd nodig hebben. Hoeveel sessies het kind nodig heeft hangt af van het soort klacht, de wens en het tempo van het kind en de steun van de omgeving. Gemiddeld kan een kind in vijf tot vijftien sessies zijn eigen kracht (her)ontdekken en zijn of haar klacht oplossen. Vaak geeft het kind het moment van de afronding zelf aan.

Nazorg

Natuurlijk is het mogelijk om na het afronden van het traject weer contact op te nemen en een beroep op mij te doen.

‘Geluk zit niet in de afwezigheid van problemen maar in de vaardigheid om ermee om te gaan.’
Jackson Brown

Praktijk Stralend

Cremerstraat 390
3532 BS Utrecht
06-17808306
rosalie@praktijkstralend.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

© 2016 Praktijk Stralend — All Rights Reserved.

DESIGNED BY STUDIO VERT