Werkwijze

Aansluiten bij het kind

Als kindertherapeut treed ik elk kind open en nieuwsgierig tegemoet. Ik ga naast het kind staan en maak op een warme en respectvolle manier contact met het kind. Ik luister naar woorden, naar gedrag, naar lichaamstaal, naar stilte en naar spel. Het kind krijgt erkenning voor alles wat voor hem of haar op dat moment het allerbelangrijkste is. Zo ontstaat er vertrouwen en dan is een kind ook bereid om zichzelf te laten zien.
Ik sluit in de therapie aan bij de belevingswereld van het kind. Ik kijk hoe het kind de wereld om zich heen ervaart. In de therapie richt ik me zowel op de binnenwereld (wat denkt, voelt, ervaart het kind eigenlijk van binnen) als op de buitenwereld (gezin, familie, school en omgeving) van het kind. Dit gebeurt via praten en spelen met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vind. Speltechnieken kunnen worden ingezet om de doelen van het kind te behalen.

Het kind weet het, kan het, doet het

Uitgangspunt in de therapie is dat niet ik maar het kind het beste weet wat werkt om zijn klacht op te lossen. Elk kind heeft de antwoorden in zichzelf. Ik begeleid en ondersteun het kind bij het vinden van de eigen antwoorden en oplossingen.

De ontdekkingsreis

We gaan op ontdekkingsreis naar wat het kind nodig heeft om zich weer helemaal fijn te voelen. Om kinderen op weg te helpen naar de gewenste situatie maak ik gebruik van therapeutisch spel, tekenen, schilderen, samen een verhaal spelen (imaginaties), (op band ingesproken) ontspannings-oefeningen, sprookjes of een voor het kind geschreven verhaal (metafoor). Het probleem kan tot uiting komen tijdens het  spel van het kind en de oplossing kan ook op speelse, verbeeldende wijze gevonden worden. Tijdens de therapie ondersteun ik het kind om te ontdekken en op te ruimen wat er in de weg zit om weer de krachtige, stralende IK te ervaren. Hierbij staan de eigen krachten, interesses en oplossingen van het kind centraal. Het kind heeft de hulpbronnen al in zich om zijn of haar probleem op te lossen, deze moeten vaak alleen nog ‘ontdekt’ worden. Via verbeelding (met knuffels, poppen, andere figuurtjes, toneelspelen, verhalen) is er toegang tot de binnenwereld van het kind. Dit is de plaats waar het kind kan veranderen. De therapeutische interventies die ik toe pas, kunnen een verandering teweeg brengen in de binnenwereld van het kind en spreken het zelfhelend vermogen van het kind aan.

Elk kind kiest zijn eigen materiaal. In de gezellige praktijkruimte is daarvoor van alles te vinden. Zo wil het ene kind aan de slag met zwaarden, verkleedkleren, ridders of lego en kiest het andere kind voor knuffels, poppen, tekenen of spelletjes. Sommige kinderen willen liever praten over waar ze last van hebben. Wat het kind ook kiest, het laat hiermee altijd zien wat er leeft in zijn binnenwereld. In de therapie begeleid en ondersteun ik het kind tijdens deze ontdekkingsreis. Niets moet, bijna alles kan! Een sessie is naast effectief vaak vooral ook leuk voor het kind.

Zelfvertrouwen vergroten

De behandeling richt zich ook op het versterken van de IK. Waar ligt de kracht van het kind? Waar wordt het kind enthousiast van, wat zijn de interesses en waar gaat het van stralen!?
Het kind wordt bewust gemaakt van alle unieke kwaliteiten, talenten en eigenschappen die het al bezit. Het zelfvertrouwen wordt vergroot. Door de eigen kracht, kwaliteiten en hulpbronnen in het kind aan te boren en te versterken, is het kind zelf in staat verandering aan te brengen in zijn of haar binnenwereld. Wanneer een kind voldoende geloof en vertrouwen in zichzelf ontwikkelt, kan het problemen zelf beter aan.

Je komt meer over iemand te weten door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten.’
Plato, filosoof

Praktijk Stralend

Cremerstraat 390
3532 BS Utrecht
06-17808306
rosalie@praktijkstralend.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

© 2016 Praktijk Stralend — All Rights Reserved.

DESIGNED BY STUDIO VERT