Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een positieve, kortdurende en effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf een jaar of 4 tot en met 12 jaar.

Het helpt kinderen die om verschillende redenen niet lekker in hun vel zitten in korte tijd weer op weg. Deze vorm van therapie werkt overstijgend, vraag gestuurd en procesgericht.
Het doel van de therapie is dat het kind weer grip heeft op datgene waar het last van heeft en keuzemogelijkheden ontwikkelt. Zodat het kind weer vertrouwt op de eigen kracht en met zelfvertrouwen en plezier in het leven staat.

Het kind centraal

In de integratieve kindertherapie staat het kind centraal, niet een methode. Elk kind is uniek met al zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. In de therapie richt ik me op de unieke stralende kracht die in elk kind verborgen ligt maar waar het kind soms even niet meer bij kan.
Uitgangspunt in de therapie is dat het kind de deskundige is over zichzelf en de mogelijkheden in zich heeft om zijn of haar probleem op te lossen. Het kind weet zelf het beste waar het al die tijd zo’n last van heeft. Elk kind laat dat op zijn eigen wijze zien. Wat heeft een kind te vertellen met zijn gedrag? Elk kind heeft een goede reden waarom het doet zoals het doet. Het is ooit handig geweest of het wil hiermee de omgeving iets duidelijk maken. Ook weet het kind, bewust of onbewust, wat er nodig is om de klacht op te lossen.

Behandeling op maat

Elk kind is uniek. De therapie biedt dan ook geen standaard oplossing. Elk kind kan in de therapie op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontdekken wat er nodig is om zich weer fijn te voelen. Ik stem elke behandeling af op de klacht, de wensen en de mogelijkheden en kwaliteiten en de eigenheid van het kind. Zo ontstaat er een behandeling op maat.
Niet in alle situaties is therapie nodig om het kind zijn of haar probleem of klacht op te laten lossen. Coaching kan soms al voldoende zijn. Ik werk coachend als het kan en therapeutisch als het moet… afgestemd op het kind.

Het kind als geheel

Het integratieve karakter van de therapie komt tot uiting in de werkwijze. Integratieve therapie is een totaalbenadering. Het gedrag, het denken, de emoties en gevoelens, het lichamelijke, de sociale omgeving en de spirituele beleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een klacht in het ene gebied leidt vaak tot klachten in een ander gebied. Als integratief therapeut behandel ik het kind in zijn totaal en beperk ik me niet tot één gebied. Zo worden alle kanten van het kind weer met elkaar in balans gebracht.

'Als je jezelf kent ben je krachtig. Als je jezelf accepteert ben je onoverwinnelijk.'
Tina Lifford

Praktijk Stralend

Cremerstraat 390
3532 BS Utrecht
06-17808306
rosalie@praktijkstralend.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

© 2016 Praktijk Stralend — All Rights Reserved.

DESIGNED BY STUDIO VERT