Tarief en vergoeding

Het uurtarief is €90,- 

De duur van de verschillende sessies is:
Sessie met kind: 1 uur
Oudergesprek : 1 uur
Oudercoaching: 1 uur
Intakegesprek: 1 tot 1 1/2 uur
Schoolobservatie/ -gesprek: 1 tot 2 uur

 

Telefonisch contact, (anders dan maken/ verzetten van afspraak) langer dan 15 minuten wordt in rekening gebracht.
Voor ouders is het ook mogelijk om vrijblijvend kennis te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken van een half uur.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze afspraak volledig in rekening gebracht.

Vergoeding

Om goede kwaliteit van de therapie en optimale vergoeding door verzekeraars te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VIT en de koepelorganisatie RBCZ.
Doordat ik als therapeut ben aangesloten bij de VIT vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Aangesloten zorgverzekeraars kunt u vinden op: www.vit-therapeuten.nl
Omdat de voorwaarden verschillen per verzekeraar, adviseer ik u ook om de actuele informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Lees meer

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden dan is eventueel een betalingsregeling mogelijk of bespreken we andere mogelijkheden.

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw jaarlijkse belastingaangifte aftrekken.

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een PGB (persoonsgebonden budget) Dit is een voorziening vanuit de AWBZ waar u mogelijk een deel van de therapie mee kunt bekostigen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.pgb.nl

Informatie voor vergoeding:

Aanvullende verzekering
Alternatieve geneeswijze/ overige psychische zorg/ psychologische zorgverlener

De codes die u nodig heeft voor vergoeding zijn:
AGB code zorgverlener: 90-101201
AGB code praktijk: 90-060759
VIT licentienummer: 486.15.A
RBCZ registernummer: 103295R
Kamer van Koophandel: 6377807

'Als ik iets goeds zie geef ik een compliment. Als ik iets fouts zie bied ik hulp aan.'
Nelson Mandela

Praktijk Stralend

Cremerstraat 390
3532 BS Utrecht
06-17808306
rosalie@praktijkstralend.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

© 2016 Praktijk Stralend — All Rights Reserved.

DESIGNED BY STUDIO VERT